Leje / leasingbetingelser.

Der kan kun lejes i Danmark (DK). "Alle dage" er kun hverdage. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Lejer betaler moms og afgifter. Du betaler for de første 3 måneder, levering, emballering og oprettelse på webshoppen. Herefter afregnes du pr. kvartal. Faktura fremsendes hvis muligt til mailadresse 7-14 dage før forfald. Købet kan ikke fortrydes.

Lejer / kunden har ansvaret for produktet eller produkterne, når de har forladt lageret hos Get A Better You ApS, herefter Getaby. Produkter må ikke ændres uden aftale med udlejer.

Kunde må ikke være registreret i RKI eller registreret dårlig betaler! Kunde har pligt til at undlade at leje / lease - overtrædelse er en sag med retssystemet i Danmark.

Kunde accepterer at Getaby evt. tjekker op på personen. 

Betingelser kan kun ændres ved skriftlig aftale. Getaby har til enhver tid ejendomsretten, hvorfor lejer ingen ret har over produktet / produkterne. Lejer har ret til at anvende produktet / produkterne i henhold til foreskrifterne - anbefalet brug. Produkter må ikke ændres eller flyttes fra lejeadressen med mindre det er skriftligt aftalt med Getaby.

Getaby er ikke ansvarlig for skader på andre ting, bolig eller personskader.

Lejer betaler månedsvis forud. Ved første afdrag betales 3 måneders leje inkl. moms plus fragt ect. Hvis yderligere afgifter o.l. bliver pålagt i lejeperioden betaler lejer. Ved forsinket betaling betales morarenter i henhold til renteloven. Der betales endvidere 150 kr. i rykkergebyr ved første rykker senest 1 dag efter betalingsdato. 300 kr. for anden rykker efter 14 dage. Herefter incasso. Getaby kan ændre lejen og gebyrer med en måneds varsel, accepterer lejer ikke, skal produktet emballeres forsvarligt og returneres senest 7 dage efter lejen ikke er betalt.

Produktet skal straks efter levering undersøges og afprøves. Eventuelle mangler skal meldes senest dagen efter modtagelse. Ved levering skal produkt og emballage undersøges, og der tages forbehold over for transportør ved skade.

Ved accept er aftalen gældende. Lejeaftalen kan ikke fortrydes. Dog kan andet skriftligt aftales med Getaby mod kompensation.

Lejer skal vedligeholde produkterne. Evt. skader, misligholdelse som ikke skyldes alm. slid betaler kunden alle omkostninger til udbedring. Skader ect. må for lejers regning kun udbedres af Getaby eller håndværkere bestilt af Getaby. Lejer er forpligtet til at dække enhver skade.

Enhver skade på produktet eller omgivende ting eller personskade er ikke Getaby´s ansvar.

Lejeaftalen fortsætter uændret efter endt lejeperiode.

Lejer skal sørge for at have forsikringer i orden. Herunder personskade, brand, tyveri og hærværk. 

Lejer skal meddele Getaby ved adresseændring.

Lejer betaler for levering og afhentning bestilt af Getaby ved endt leje. Lejer er pligtig til at gøre produkt klar til sikker transport. Normal transport er til fortov.

Ved køb af leje accepterer du disse betingelser.

Du kan altid klage til Getaby ved skriftlig henvendelse.

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret i Nordjylland.